Centrale Verwarmingstechniek

Het ontwerp van een centrale verwarmingsinstallatie is uitgangspunt om de installatie zo energetisch efficiënt te laten functioneren.

Kennis van bouwfysica, in combinatie met ontwerpeisen en toepassing van normen en voorschriften zijn vereisten om tot een juist ontwerp te komen.

Hiervoor zijn verschillende trainingen  mogelijk. standaard of maatwerk, op de verschillende niveau’s.

Naast het ontwerp en technische berekeningen, zijn er voor de montagetechnische mewdewerkers zowel theoretische, als praktische trainingen te volgen.

Basistraining Centrale Verwarmingstechniek

De basiscursus Centrale Verwarmingstechniek geeft de medewerkers  inzicht in  ontwerpeisen, opbouw van installaties, toegepaste toestellen, appandages en  materialen.

Voor een uitvoerend medewerker is een basiskennis van de te monteren installaties en te verwerken apparatuur en materialen noodzakelijk. Dit om de installatie(s) overeenkomstig de ontwerpeisen, montage-instructies en de bouwkundige omstandigheden op een juiste wijze te monteren.

Ontwerpen en berekenen van Centrale Verwarmingsinstallaties

Het ontwerpen van een Centrale Verwarmingsinstallaties vraagt inzicht in bouwkundige constructies en de toepasbare materiaalsoorten, zodat een ontwerp hierop afgestemd kan worden. Daarnaast is het van belang dat  aan de gestelde technische eisen en ontwerpcriteria wordt voldaan, zoals de eisen vanuit het bouwbesluit en de daaronder geplaatste normen en voorschriften.

de cursus “Ontwerpen en berekenen van een Centrale Verwarmingsinstallaties- installaties” geeft hier invulling aan.