Service- onderhoudstechniek

Het verrichten van onderhoud en service aan klimaat- en stookinstallaties is een vereiste om de installaties in een goede technische staat te houden en aan de prestatie-eisen van de betreffende installaties te blijven voldoen.

Het is  voor de uitvoerende onderhouds- en servicemedewerkers van belang om actueel te blijven op het vakgebied en de wijze waarop installaties onderhouden dienen te worden, zodat voldaan wordt aan de gestelde eisen voor deze installaties.

Voor de onderhouds- en/of servicemedewerker zijn er bijscholingstrajecten die zowel de theorie als de praktische kant van de werkzaamheden, meet- & regeltechniek, administratieve handelingen en klantgerichtheid behandelen.

Trajecten kunnen op de wensen van de klant afgestemd worden, eventueel afsluitend met een theoretische en/of praktische toetsing op WEB-niveau.