Waterleidingtechniek

Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties (of wijzigen van bestaande installaties)

Het ontwerpen van leidingwaterinstallaties en de daarbij behorende voorzieningen vraagt kennis van wet- en regelgeving, ontwerpeisen, bouwkundige omstandigheden en kennis van de toe te passen materialen, inclusief de montage-technische aspecten. In het bouwbesluit, wordt door te verwijzen naar normen en voorschriften, aangegeven waaraan deze installaties minimaal dienen te voldoen.

Als installateur wilt u een installatie ontwerpen en aanleggen die aan de gestelde eisen en voorschriften voldoet (productaansprakelijkheid).

In de training worden de van toepassing zijnde normen en voorschriften uitgebreid behandeld in combinatie met het ontwerpen van leidingwaterinstallaties.

De onderwerpen die in de training worden behandeld zijn;

  • Uitgangspunten bouwbesluit;
  • Voorschriften en normen;
  • Watertechniek en eigenschappen van water;
  • Natuur- en scheikunde;
  •  Tekeninglezen en produceren;
  •  Ontwerpen en berekenen van leidingwaterinstallaties;
  • Beveiligingstoestellen en toepassingen;
  • Legionellapreventie;
  • Beproevingsmethoden van leidingwaterinstallaties;